Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Hanver Services BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Hanver Services BV.


Bij inschrijving van de deelnemer erkent de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze eveneens te hebben aanvaard.
De overeenkomst die wordt geactiveerd bij inschrijving door de klant kan op elk ogenblik opgezegd worden in overeenstemming met de Hanver algemene voorwaarden.

Identiteit van Hanver Services

Hanver Services BVBA (BE 0875.956.124)

Adres: Geuzesmissestraat 25 B, 8880 Ledegem (West-Vlaanderen), België 

E-mailadres: info@hanver.be

Betaling

Elke deelname aan een cursus is te betalen via overschrijving volgens de richtlijnen die de klant via mail ontvangt van Hanver.  Hanver geeft prioriteit aan duurzaamheid en werkt daarom niet met papieren overschrijvingen/facturen. Alle correspondentie gebeurt via mail naar het mailadres dat door de klant werd opgegeven. 

De betaling dient in orde te zijn op de 1ste les.

Per betaalherinnering via mail wordt er een administratieve kost van 10,00 EUR bijgerekend. Per betaalherinnering per sms is de administratieve kost 5,00 EUR.

Indien de betaling na 3 herinneringen niet in orde is dan wordt een 3de partij gevraagd de betaling te innen. De klant draagt alle kosten hiervan.
 
Annulatie

Indien de klant de overeenkomst opzegt en dus afziet van de inschrijving op de eerste lesdag of de werkdag voordien betaalt deze een administratieve vergoeding van 40% van het factuurbedrag tenzij een geldig doktersbewijs wordt voorgelegd.
Indien de klant de overeenkomst opzegt en dus afziet van de inschrijving in de periode tussen inschrijving en 7 dagen voor de eerste lesdag betaalt deze een administratieve vergoeding van 25 EURO incl. BTW.
Elke betaling van een administratieve vergoeding wordt door Hanver via mail aan de klant gecommuniceerd. De klant betaalt onmiddellijk via overschrijving met vermelding van volgende tekst: administratieve vergoeding annulatie + naam van de deelnemer.
Indien de klant niet onmiddellijk betaalt ontvangt hij 1 week later een 1ste herinnering per mail met toevoeging van 10 euro administratiekosten incl. BTW.  Indien de klant dan nog niet betaalt binnen de week wordt een 3de partij gevraagd om het verschuldigde bedrag te innen. De klant draagt alle kosten hiervan.

Na de eerste les kan er niet meer uitgeschreven worden.

Lessen

Elke les heeft andere leerstof, vandaar dat er geen proeflessen worden gegeven.  Alle lessen zijn onderdeel van het volledige lespakket en dienen daarom als geheel te worden betaald.

Overmacht

Ingeval van overmacht heeft Hanver het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen volledig of gedeeltelijk online uit te voeren, te doceren.

Indien de lesdata tijdens een lessenreeks wordt gewijzigd omwille van activiteiten die door school georganiseerd worden en niet werden doorgegeven minimum 2 weken voor de start van de eerste les dan zullen deze lessen steeds vervangen worden door online lessen.

Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden, brand, ontploffingen, quarantaine van een of meerdere leerkracht(en), iedere oorzaak die de regelmatige werking van ons team verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweegbrengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die onze onderneming dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

Laatste wijziging: 31 augustus 2022

Ons contacteren? 0473 82 33 51